odszkodowania

Szanowny kliencie, jeżeli jesteś poszkodowany w wyniku wypadku np. upadku na chodniku, kolizji drogowej, utraciłeś mienie, zdrowie lub dochody w wyniku nieszczęślwiego wypadku, wypadku drogowego, wypadku przy pracy, w tym związanej z pracami w rolnictwie, zostałeś inwalidą lub zginęła w wypadku bliska Ci osoba, to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie.

Zajmujemy się uzyskiwaniem:

odszkodowań za wypadki komunikacyjne:
W wyniku wypadku mogą wystąpić m.in. następujące szkody: uszkodzenie pojazdu (samochodu, motocyklu, roweru), obrażenia ciała, śmierć bliskiej osoby.
Możesz dochodzić odszkodowania, jeżeli brałeś udział w wypadku będąc: pieszym, rowerzystą, pasażerem, kierowcą (nie Ty spowodowałeś wypadek).

Uwaga! Możesz dochodzic odszkodowania z polisy OC sprawcy gdy byłeś pasażerem samochodu, którego kierowca był sprawcą wypadku, nawet wtedy gdy sprawcą wypadku był Twój małżonek.

roszczeń za obrażenie ciała:
- zadośćuczynienia z tytułu bólu, krzywdy, potrzeby leczenia i rehabilitacji,
- zwrotu kosztów leczenia (leki, badania),
- renty, gdy obrażenia w wyniku wypadku wykluczają możliwość powrotu do pracy i powodują potrzebę opieki przez inne osoby,

odszkodowań za szkodę w mieniu:
Najczęściej występującymi szkodami w mieniu są:
- pożar, zalanie wodą, eksplozja gazu, rabunek mieszkania;
- uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież samochodu, maszyn, sprzętu elektronicznego, bagażu itp.;
- utrata plonów w wyniku działania sił przyrody (np. powodzi)

Uwaga! Szkoda w mieniu występuje zawsze w sytuacji, kiedy należący do Ciebie przedmiot zostaje zniszczony lub uszkodzony przez inną osobę (np. ubranie, sprzęt elektroniczny w czasie wypadku, w którym uczestniczyłeś jako poszkodowany) lub działania sił przyrody, ponieważ nawet w sytaucji, gdy Twoje mienie było ubezpieczone, towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają wartość odszkodowań. Nasza pomoc może być konieczna, aby uzyskać odszkodowanie we właściwej wysokości.

odszkodowań za wypadek przy pracy:
Niezależnie od kwoty odszkodowania, które należy się pracownikowi z tytułu jego ubezpieczenia, zajmujemy się dochodzeniem od pracodawcy uzupełniających roszczeń na rzecz pracownika, który doznał wypadku przy pracy, takich jak:
- jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek majątkowy,
- zadośćuczynienie za krzywdę,
- renta

za zaniedbania innych:
Na niektórych podmiotach prywatnych oraz organach władzy publicznej ciążą pewne szczególne obowiązki, których naruszenie może powodować odpowiedzialność tych podmiotów za szkody wynikłe z niewłaściwego wykonania spoczywających na nich obowiązków.
Jako przykład podajemy:
- odpowiedzialność zarządcy nieruchomości za odśnieżanie dróg wewnętrznych i chodników,
- odpowiedzialność zarządcy drogi za utrzymywanie jej w należytym stanie,
- odpowiedzialność właściciela sklepu za bezpieczne korzystanie z przestrzeni pomiędzy półkami.

Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań za szkody w wyniku zaniedbania innych, np. poprzez:
- poślizgnięcie się na nieodśnieżonym chodniku i złamanie ręki, nogi,
- poślizgnięcie się na śliskiej podłodze w supermarkecie,
- potknięcie się na zniszczonych schodach,
- wjechanie w wyrwę w drodze i urwanie koła,
- uderzenie się o nieoznaczony i niewidoczny element budynku,
- pogryzienie przez psa pozostawionego przez właściciela bez opieki i kagańca itp.

z tytułu śmierci bliskiej osoby:
Zadośćuczynienie z tytułu śmierci bliskiej osoby w wyniku wypadku przysługuje nie tylko małżonkowi, dzieciom i rodzicom zmarłego, ale również dalszej rodzinie (dziadkom, wnukom, rodzeństwu). Zadośćuczynienie przysługuje także osobie, która pozostawała ze zmarłym w trwałym związku (konkubinacie).
Zajmujemy się uzyskiwaniem:
- zadośćuczynienia po śmierci osoby Ci bliskiej, za doznaną w związku z jej śmiercią krzywdą;
- odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, jeżeli w wyniku śmierci bliskiej Ci osoby pogorszyła się Twoja sytuacja majątkowa i życiowa;
- renty, gdy zmarła osoba zmarła brała udział w Twoim utrzymaniu, np. regularnie przekazywała Ci pieniądze na Twoje utrzymanie.

odszkodowań medycznych:
- zadośćuczynienia (odszkodowania) oraz zwrot kosztów leczenia dla osoby poszkodowanej od szpitala, w którym popełniony został błąd medyczny;
- renta, jeżeli błąd medyczny spowodował u Ciebie poważny rozstrój zdrowia, który uniemożliwia Ci życie na dotychczasowym poziomie;
- zadościuczynienie za krzywdę i cierpienia za śmierć bliskiej osoby w wyniku błędu w sztuce lekarskiej.

Sprawdź, czy należą się Tobie pieniądze:
Każdy przypadek jest indywidualny. Jeżeli uważasz, że jesteś poszkodowany skontaktuj się z nami. Analiza i prowadzenie spraw związanych z wypadkami, nie wiąże się z opłatami dla naszej firmy. Jako wynagrodzenie pobieramy prowizję od wypłaconego odszkodowania.

Liczy się czas!
Termin przedawnienia roszczeń mija z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W sytuacji gdy wypadek jest kwalifikowany jako przestępstwo – okres przedawnienia wydłuża się do 20 lat.