przesyły

Pracujemy dla Ciebie!
Szanowny kliencie, jeżeli jesteś właścicielem działki:
• na której znajdują się słupy elektryczne, rury, kable lub inne urządzenia przesyłowe (na ziemi, nad ziemią, pod ziemią) lub
• gdy na Twojej działce firma przesyłowa zamierza zbudować nowe urządzenia lub przebudować istniejące linie elektroenergetyczne, wodociag, gazociag, czy inne,
to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie.

Zajmujemy się:

uzyskiwaniem odszkodowań (wynagrodzeń) dla właścicieli gruntów, przez które biegną urządzenia przesyłowe służące do doprowadzania energii elektrycznej, gazu, wody, pary, ścieków, produktów naftowych itd.:
- za korzystanie do tej pory bezpłatnie przez firmy przesyłowe z prywatnej powierzchni działki (bezumowne korzystanie z nieruchomości);
- z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (odpłatność za lata następne);
- z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z umieszczeniem na działce bądź w jej obrębie, urządzeń przesyłowych;
doprowadzaniem do zawarcia umowy między przedsiębiorcą przesyłowym a właścicielem gruntu, na którym znajdują się w/w urządzenia.

negocjaciami w imieniu klientów, u których na działkach mają być budowane nowe linie energetyczne, wodociągi, gazociągi i inne.

wywłaszczeniami pod inwestycję publiczną:
Takie zdarzenie jak wywłaszczenie pod budowę dróg, torów kolejowych, lotnisk, linii elektroenergtycznych, wodociągów, gazociągów często wymaga wywłaszczenia dotychczasowych właścicieli nieruchomości z ich własności. Wywłaszczenie powinno następować każdorazowo za stosownym odszkodowaniem dla dotychczasowych właścicieli, użytkowników wieczystych oraz innych osób, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe wpisane do księgi wieczystej.

- Jeżeli dostałeś informację o tym, że nieruchomość, której jesteś właścicielem (użytkownikiem wieczystym lub innym uprawnionym) zostanie lub już została wywłaszczona pod inwestycję publiczną poprowadzimy postępowanie o ustalenie odszkodowania, dążąc to tego aby należący do Ciebie majątek nie został przejęty po cenach niższych od cen rynkowych.

- Jeżeli dopiero teraz uzyskałeś informacje, ze wywlaszczenie pod budowę zdarzyło się wiele lat temu, kiedy Twoi poprzednicy byli właścielami gruntu a nie otrzymali za to wywłaszenie odszkodowania, rozpatrzymy możliowość uzyskania tego odszkodowania na drodze postępowania sądowego.

Sprawdź, czy należą się Tobie pieniądze:
Każdy przypadek jest indywidualny. Jeżeli uważasz, że zabrano Ci część gruntów, uniemożliwiono dostęp do części działki, postawiono na działce sąsiada urządzenia, które są uciążliwe dla Ciebie, nie możesz wykorzystać działki zgodnie z jej przeznaczeniem, starałeś się wcześniej o uzyskanie takich świadczeń a nie udało się, a może firma przesyłowa chce na Twojej posesji postawić urządzenia i chce zapłacić za to niewiele lub wcale nie proponuje wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu, skontaktuj się z nami.

Ocena zasadności dochodzenia roszczeń oraz ich wysokości nie obciąża klienta finansowo. Wstępne ustalenia nie stanowią zobowiązania do zawarcia umowy z naszą firmą. Z każdym klientem zawieramy umowę na indywiduwlanych warunkach.

Jak duże roszczenie można uzyskać:
Wysokość roszczenia zależy od:
• przeznaczenia działki oraz średniej ceny gruntów działek okolicznych;
• ilości urządzeń przesyłowych znajdujących się na działce;
• uciążliwości urządzeń znajdujących się na działce lub na działce znajdującej się obok;
• daty nabycia działki (w przypadku, gdy właścicielem gruntu jest osoba fizyczna można uzyskać wynagrodzenie za okres do 10 lat wstecz, natomiast w przypadku, gdy właścicielem gruntu jest firma - za okres do 3 lat wstecz);
• czasu podjęcia działań związanych z uzyskaniem roszczeń (w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego istnieje pojęcie zasiedzenia służebności przesyłu).

Liczy się czas!
Jeśli wiesz, że urządzenia postawione zostały mniej niż 20 lat temu (30 lat temu), to szanse na wynagrodzenie są duże, ale nie należy zwlekać. Nie zwlekaj ponieważ przedsiębiorstwo przesyłowe może żądać sądowego stwierdzenia zasiedzenia przez niego służebności przesyłu, jeżeli korzystało przez 30 lat (w złej wierze) lub 20 lat (w przypadku dobrej wiary) z urządzeń przesyłowych na Twojej działce. W takim przypadku przesyłowiec będzie zawsze mógł wchodzić za darmo na Twoją działkę kiedy przyjdzie mu ochota na przebudowę urządzeń a Ty będziesz musiał to znosić bez wynagrodzenia.
Inaczej jest kiedy dowiedziałeś się dopiero niedawno, że pod ziemią leżą urzadzenia, o których istnieniu nie wiedziałeś wcześniej. W takim przypadku sąd może uznać, że urządzenie jest trwałe i niewidoczne, nie podlega zasiedzeniu i wynagrodzenie jest należne właścielowi działki. Opowiedz nam o tych urządzeniach, a my podpowiemy jakie są szanse na uzyskanie roszczeń.